Organizing CommitteeHonorary Chair
Sannyuya Liu, Central China Normal University, China

Advisory Chairs
Irina Lyublinskaya, Columbia University, USA
Yeping Li, Texas A&M University, USA

Conference Chairs
Ikseon Choi, Emory University, USA
Mingzhang Zuo, Central China Normal University, China

Conference Co-chair
Hongliang Ma, Shaanxi Normal University, China

Technical Program Committee Chairs
Fred Paas, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands
Heli Ruokamo, University of Lapland, Finland
Heng Luo, Central China Normal University, China
Xuesong Zhai, Zhejiang University, China
Qi Zhang, Huaibei Normal University, China

Publication Chair
Zhi Liu, Central China Normal University, China

Publicity Co-chairs
Yuqin Yang, Central China Normal University, China
Yun Zhou, Shaanxi Normal University, China
Ghanem Al Bustami, Abu Dhabi University, United Arab Emirates
Zehui Zhan, South China Normal University, China
Lang Li, Hengyang Normal University, China

Local Organizing Co-chairs
Xiuhan Li, Central China Normal University, China
Bowen Liu, Central China Normal University, China

Regional Chairs
Fong Peng Chew, University of Malaya, Malaysia
Kyungbin Kwon, Indiana University, USA
Cheong Kang Hao, Nanyang Technological University, Singapore
Xiangchun He, Northwest Normal University, China

Track Chairs
Zhuming Nie, Anhui Normal University, China
Haozhe Jiang, Zhejiang University, China
Xing Li, Jianghan University, China
Qifan Yang, Fujian Normal University, China

Awards Chairs
Di Chen, Central China Normal University, China
Zhongling Pi, Shaanxi Normal University, China
Yuxia Du, Guangzhou University, China
Jihong Ding, Hainan University, China
Zhenzhen Chen, Beijing University of Posts and Telecommunications, China
Ying Qin, Beijing Foreign Studies University, China